Primära flikar

Akvarell

Thure Wallner (1888-1965), Sverige. Signerad, daterad -17, Sjöfåglar, 24x40 cm