Objekt som liknar Akvarell

Primära flikar

Akvarell

Beth Zeeh (1911-2004), Sverige. Sjöfåglar, 22x28 cm

Akvarell

Gunnar Brusewitz (1924-2004), Sverige. Sjöfåglar, signerad. 1995,16x22

Akvarell

Harald Wiberg (1908-1986), Sjöfåglar, signerad, 13 x 38

Akvarell

Rolf Smedman (1929-2000), Sjöfåglar, motivet: 33 x 43

Oljemålning

Charlotta Liljefors (f. 1943), Sverige. Sjöfåglar. Signerad, daterad -80. Olja på duk, 27x34 cm

Blandteknik

Gunnar Brusewitz (1924-2004), svanar, 25x29

Oljemålning

Knut Valinder (1909-1987), Sverige. Sjöfåglar, Signerad. Olja på duk, 45x113 cm

Oljemålning

Ivan Humbla (1888-1962), 1941, 62x90, sjöfåglar

Oljemålning

Ivan Humbla (1888-1962), 1953, Sjöfåglar, 50x65

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Sverige. Sjöfåglar, 50x60

Blandteknik

2 st, Viveka af Petersens, mäsar/Svanar, motivet: 40x55

Figuriner

9 st. Paul Hoff (f. 1945), Gustavsberg, sjöfåglar

Oljemålning

William Gislander (1890-1937), 1915, Sjöfåglar, 63x122

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Sjöfåglar, 64 x 80

Litografi

Göran Brunius (1911-2005), sjöfåglar, motivet: 52x260

Akvarell

Greger Johansson (f. 1942), -94. Domherrar, 39x27

Färglitografi

Björn Lindroth (1931-1999), Sverige. 112/280, Sjöfåglar, motivet: 36x50

Skulpturer

2 st, bland annat: Sven Wejsfelt (1930-2009), Sverige. Sjöfåglar. Längd: 17 - 20, en med skada

Litografi

Staffan Ullström (f. 1949), sjöfågel, 137/350, motivets mått: 23x30