Primära flikar

Toilettebord

Med taburett, Gustaviansk stil, längd: 112, djup: 46, höjd: 135