Objekt som liknar Dalahäst

Primära flikar

Dalahäst

med vridet huvud, Anders Bergström, Brändin, (1870-1958), Orsa, längd: 23 cm, höjd: 21 cm

Dalahäst

+ grötslev, signerad, Jemt Olov Persson, 1924, längd: 13 - 30

Träskulpturer

3 st. signerade, TL + BR + kåsa, rot, signerad, N S-L, höjd: 9 - 16

Dalahäst

+ häst signerad J. O. Person. , höjd: 4, 5-6

Dalahästar

3st, tidigt 1900-tal, 1st signerad Oskar Nisser, höjd: 13-18