Objekt som liknar Häften

Primära flikar

Kopparstick

6 st, hankolorerade, Palmstruch, Svensk Botanik, omkring 1800

Kopparstick

6 st, 1800-tal, Svensk Botanik, Palmstruch, Handkolorerade, ca 18x12

Kopparstick

6 st, Palmstruch, Svensk botanik, handkolorerade, 1800-talets början, motivet: 19x11

Kopparstick

6 st, Palmstruch, Svensk botanik, handkolorerade, 1800-talets början, motivet: 19x11

Kopparstick

6 st, Handkolorerade, J W Palmstruch, Svensk botanik, 1800-talets första hälft, ca 19x12

Häfte / bok

Carsten Regild (1941-1992), Lupus Ultra med lös litografi, 35/89, -80

Häften

3 st. Palmstruch, Svensk Botanik, no. 16, 17 och 18, Andra Bandet, 1803

Häften

3 st. Palmstruch, Svensk Botanik, Andra Bandet, no. 13, 14 och 15, 1803

Fat

Mässing, lövformat, Design: Josef Frank, Firma Svenskt Tenn, formgivet på 1930-talets andra hälft, längd: 20, Ostämplat

Häften

3 st. Svensk Botanik, Palmstruch, Andra Bandet, 1803, no. 10, 11 och 12

Häften

2 st. Svensk Botanik, Palmstruch, 1803, Första Bandet, no. 7 & 9

Häften

2 st. J W Palmstruch, Svensk Botanik, Första bandet, nr. 2 och ¤, Stockholm 1802, sammanlagt 12 st. handkolorerade plancher

Kopparstick

6 st, Svensk Botanik, Palmstruch, ca 18x12

Bok

J. P. Westring, Svenska Lafarnas Färghistoria, I: a Bandet, Stockholm, 1806, 5 st. handkolorerade plancher, originalomslag,

Kopparstick

6 st, Svensk botanik, J W Palmstruch, ca 20x10

Kopparstick

6 st, Svensk Botanik, J W Palmstruch, ca 1800-1840. 18x11

Grafiska blad

ca 120 st, efter von Wright, Svenska fåglar, andra upplagan, 1920-tal, bladets mått: 38x28, lösa blad

Häften

2 st. Svensk Botanik, Palmstruch, n: o 3 och 4, 1803

Bok

Jesper Svedberg (1653-1735), Schibboleth Svenska språkets rycht och richtighet, 1716, bandet troligen samtida

Häften

2 st. Svensk Botanik, Palmstruch, n: o 5 och 6, 1802