Primära flikar

Väggrelief

gjutjärn, M Schilkin, -57, lodjur med 2 st. ungar, Högfors, Finland, 29x36