Primära flikar

Väggreliefer

ett par, brons, Gustav Grohe (1829-1906), porträtt, sent 1800-tal, diameter: 22 cm