Objekt som liknar Vykort

Primära flikar

Frimärken

Norge, Danmark, Grönland, DVI, m.m. 3 album + kartong dubletter

Frimärken

Belgien, Italien, Holland, Portugal, 2 album

Vykort

Norge, 1900-talets förstas hälft

Vykort

diverse, Stockholm, USA, England, modell äldre

Vykort

c:a 500st, tidigt 1900-tal, Italien