Primära flikar

Träsnitt

Svenolov Ehrén (1927-2004), 1958, 86/310, motivet: 37 x 55, Riddarholmen