Primära flikar

Träsnitt

Svenolov Ehrén (1927-2004), 204/360, 1974, Slottet, motivet: 24x41