Primära flikar

Träsnitt

Svenolov Ehrén (1927-2004), vinterlandskap, 204/420, motivet: 43x51