Objekt som liknar Dalahäst

Primära flikar

Skulpturer

2 st. trä, dalahäst + samekvinna, signerad GJ, höjd: 13 cm

Dalahästar

3 st. tidigt 1900-tal, bl.a. Nusnäs, höjd: 10-15

Dalahäst

Tidigt 1900-tal, Prismärkt 1: -, höjd: 20

Dalahästar

2 st, Tidigt 1900-tal, ca, höjd: 12, Risa & Rättvik