Objekt som liknar Frimärken

Primära flikar

Frimärken

Belgien, Italien, Holland, Portugal, 2 album

Medaljer

4 st, Italien, Tyskland, Sverige och Frankrike. Diameter: 3-7cm

Frimärken

Norge, Danmark, Grönland, DVI, m.m. 3 album + kartong dubletter

Frimärken

Samling, Danmark, Grönland, diverse Island, mkt god kvalitet

Frimärken

4st album + lösa blad, USA + Ryssland, 1870-

Vykort

diverse, Stockholm, USA, England, modell äldre

Grafiskt blad

Efter Roy Lichtenstein, Tyskland, motivet: 77x44