Objekt som liknar Fat

Primära flikar

Penselbad

Kina, Qingdynastin, biskviporslin. , längd: 18

Fat

+ kanna, Blå Eld, Hertha Bengtson (1917-1993), Rörstrand, flintgods, Koka Blå, Hertha Bengtson (1917-1993), Rörstrand, porslin, längd: 29 cm

Fat

Dahl-Jensen, Danmark, Jugend, längd: 18 cm

Porslin

3 delar, Margareta Hennix (f. 1941), Gustavsberg, Fat + ytterfoder + bordslampfot

Vas + konfektskål

Ewald Dahlskog (1894-1950) för BoFajans, Gefle, Sverige, D 107/D 34, glasyr GK 19/Kina, grön

Fat

Argenta, Gustavsberg, Wilhelm Kåge (1889-1960), dia 17 + fat, Rörstrand, Stockholmsutställningen, 1930, dia 19

Fat

Domino, Stig Lindberg (1916-1982), Gustavsberg, 15x15 cm + häst, Lisa Larson (f. 1931), Gustavsberg, höjd: 10 cm

Fat

Wilhelm Kåge (1889-1960), Argenta, Gustavsberg, stengods, grön glasyr med målad silverdekor, diameter: 17 cm