Primära flikar

Fat

2 st. Argenta, Gustavsberg, diameter: 10 - 15