Primära flikar

Keramik

4 delar, Argenta, Grazia och Gabriel, höjd: 2-22 cm