Primära flikar

Kopp

+ skål, Gustavsberg, Lisa Larson (f. 1931), Sverige.