Primära flikar

Kryddburkar

+ 2 kannor, 5 delar, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Pyro, Gustavsberg 1929-1955, eldfast gods med brun dekor