Primära flikar

Väggrelief

Börje Skohg (1923-2006), fågel, Gustavsberg, 23x23