Primära flikar

Vas+

nålfat, Kunglig Dansk/Meissen