Objekt som liknar Modelljärnväg

Primära flikar

Modelljärnvägdelar

bl a Märklin, bl a transformatorer, lok, vagnar, rälsdelar, många med originalkartonger

Tågbana

Märklin, 3 st. lok + vagnar + räls + växlar, bommar och broar, m.m

Tågbana

Märklin, Tåg, räls, litteratur, motivet

Modelljärnväg

Märklin, hus + tåg med vagnar + räls (komplett förutom transformator)

Bilbana

Märklin, 1960-tal, + bilar + varvräknare + transformator

Tågbana

med lok och vagnar, Lima m. m + 2 st. transformatorer, originalkartonger