Primära flikar

Litografi

Göran Brunius (1911-2005), sjöfåglar, motivet: 52x260