Primära flikar

Appliquer

Sent 1800-tal, mässing, längd: 19 cm