Objekt som liknar Kaffegods

Primära flikar

Kaffegods

24 del, Bing & Grøndahl , Svenska Slott

Kaffegods

15-del, Bing & Grøndahl, svenska slott

Kaffegods

12 del. Bing & Grøndahl , Kungliga slott

Kaffeservisdelar

11 delar, Bing & Grøndahl, Svenska Slott, 6 assietter, 5 koppar med fat