Objekt som liknar Oljemålning

Primära flikar

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Sjöfåglar, 64 x 80

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Svanar, 32 x 40

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Sverige. Sträckande svanar. Olja på duk, 48x74. Signerad

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), 38 x 46, Domherrar, 37 x 44

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Tranor, 32x40

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Domherrar, 41x32

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Skogsfåglar, 48x60

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), tranor, signerad, 32x40

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Tranor, 46x55

Oljemålning

Bertil Widbrandt (1914-1988), Sverige. Skogsfåglar. Olja på duk, 50x75

Oljemålning

Ivan Humbla (1888-1962), 1941, 62x90, sjöfåglar

Oljemålning

Ivan Humbla (1888-1962), 1953, Sjöfåglar, 50x65

Oljemålning

William Gislander (1890-1937), 1915, Sjöfåglar, 63x122

Oljemålning

Bertil Widbrant (f. 1914), Sverige. Sträckande svanar, signerad. Olja på duk, 50x60 cm

Oljemålning

Charlotta Liljefors (f. 1943), Sverige. Sjöfåglar. Signerad, daterad -80. Olja på duk, 27x34 cm

Oljemålning

Knut Valinder (1909-1987), Sverige. Sjöfåglar, Signerad. Olja på duk, 45x113 cm

Oljemålning

Bertil Widbrant (f. 1914), Sträckande svanar, 50x60

Oljemålning

Bertil Widbrant (f. 1914), Sträckande svanar, 50x60