Objekt som liknar Taburett

Primära flikar

Väggpendyl

Gustaviansk stil, Rob. Engström, Stockholm, förgylld, höjd: 88

Bergère

med fotpall, Louis XV-stil, förgylld / rotting, skadad

Toilettebord

Med taburett, Gustaviansk stil, längd: 112, djup: 46, höjd: 135

Taburett

Gjutjärn, Design arkitekt Folke Bensow för Näfveqvarns Bruk. Taburett nr. 1, längd: 60, djup: 35, höjd: 50 Modellen visades på världsutställningen i Paris 1925. Bemålad