Objekt som liknar Lampetter

Primära flikar

Väggpendyl

+ lampetter, Gustaviansk stil, höjd: 30-44

Väggur

+ lampetter, 3 delar, rokokostil, höjd: 30-66