Objekt som liknar Lampetter

Primära flikar

Ram

Gustaviansk stil, med oljemålning A Smith, porträtt, omkring 1900, ramens innermått: 50 x 40

Ram

Gustaviansk stil, med oljemålning A Smith, porträtt, omkring 1900, ramens innermått: 50 x 40

Ram

Gustaviansk stil, omkring 1900, med oljemålning A Smith, porträtt, ramens innermått: 50 x 40