Objekt som liknar Lampetter

Primära flikar

Radiogrammofonmöbel

intarsia, Gustaviansk stil, längd: 100 cm, djup: 43 cm, höjd: 82 cm