Objekt som liknar Färglitografi

Primära flikar

Färglitografi

Sven X-et Erixson (1899-1970), Komposition, 69/100, motivet: 35 x 45

Färglitografi

Carl Olocv Hultén, Komposition, 60/100, motivets mått: 80 x 59

Färglitografi

Olle Bonniér (1925-2016), Sverige. Signerad, numrerad 50/175. Löst blad, komposition, bladets mått: 59,5x59,5 cm

Färglitografi

Nils Kölare (1930-2007), Sverige. Komposition. Signerad, daterad -78, löst blad. Motivet: 45x33 cm

Färglitografi

C Göran Karlsson (f. 1944), Sverige. Komposition. Signerad, numrerad 11/200, CGK. Motivet: 60x45 cm

Färglitografi

C Göran Karlsson (f. 1944), Sverige. Komposition. Signerad, numrerad 11/200, CGK. Motivet: 60x45 cm

Träsnitt

Svenolov Ehrén (1927-2004), Sverige. Signerad, numrerad 4/25, Komposition, 1959. Motivet: 46x55 cm

Färglitografi

Vide Janson (1924-2007), Särtryck, Komposition, motivet: 50 x 60

Färglitografi

Peter Dahl (f. 1934), provtryck, 1977, komposition, motivet: 55x39

Färglitografi

Nils Kölare (1930-2007), Komposition, signerad. N Kölre, 46/135. 46x37

Oljemålning

Sven X-et Erixson (1899-1970), Signerad, Komposition, 62x78

Oljemålning

Sven X-et Erixson (1899-1970), komposition, 68x52

Färglitografi

Pierre Alechinsky (f. 1927), Komposition, bladets mått: 30x42

Färglitografi

Sven Jonson (1902-1981), komposition, 61/200, signerad, motivet: 24x44

Färglitografi

Sven Jonson (1902-1981), Komposition, 10/260, motivets mått: 35 x 29

Färglitografi

Sven Jonson (1902-1981), Sverige. Komposition. Signerad, numrerad 260/260. Motivet: 24x43 cm

Färglitografi

Sven Jonson (1902-1981), 141/260, motivet: 33x43, Komposition