Objekt som liknar Färglitografi

Primära flikar

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Motiv från Lofoten. Signerad, numrerad 153/460, löst blad. Bladets mått: 72x59 cm

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Stockholmsmotiv. Signerad, daterad 1979, numrerad 66/450. Motivet: 64x50 cm

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Flicka, Löst blad, 197/460, 1979, bladets mått: 66x52

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Flicka, 1979, 268/460, Löst blad, bladets mått: 66x53

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Lofoten, 275/380, Löst blad, bladets mått: 71x60

Färglitografi

Mona Huss Walin, skärgårdsmotiv, 80/460, 65x49

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Stockholmsmotiv, 354/450, motivet: 64x50

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Lofoten, HC-upplaga, motivet: 60x43

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Signerad, numrerad 197/450, Stockholmsmotiv, år 2002. Motivet: 63x53cm, oramat löst blad

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), PT, blommor i vas, signerad, motivet: 46x46

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Signerad, numrerad 644/750, Kust. Motivet: 43x33 cm

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Solrosor, 253/290,1992, motivet: 50x43

Färglitografi

Mona Huss Walin, Stockholmsmotiv, 235/460, 55 x 65

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. 1982, Landskap med hus, 14/460, löst blad, bladets mått: 72x78

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Fisk, 189/250, 32 x 25

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Signerad, numrerad 102/450, slussen, bladets mått: 68x52, löst blad

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Sverige. Slussen. Signerad, numrerad 162/450, bladets mått: 68x52, löst blad

Färglitografi

Mona Huss Walin (f. 1944), Södermannagatan, 67/460, bladets mått: 75x53