Objekt som liknar Vaser+skål

Primära flikar

Vas

Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, 1919, längd: 25 cm, höjd: 18 cm

Skål

Berndt Friberg (1899-1981), Gustavsbergs Studio, höjd: 4 cm cm

Vas

Stig Lindberg (1916-1982), Gustavsbergs Studio, höjd: 18