Objekt som liknar Vaser+skål

Primära flikar

Keramik

2-del, Argenta, vas, höjd: 15 + fat dia:10

Kanna

Stig Lindberg (1916-1982), Berså, Gustavsberg 1960-1974, stiliserade gröna blad på vit botten