Objekt som liknar Vaser+skål

Primära flikar

Vas

Argenta, Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, höjd: 21

Fat

2 st, Argenta, Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, dia 21-30