Objekt som liknar Vaser+skål

Primära flikar

Skål

+ ytterfoder, 2 delar, Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, diameter: 10-14, höjd: 4-10 cm

Ytterfoder

+ vas, Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, bl. 1917, höjd: 9-11 cm

Ytterfoder

Wilhelm Kåge (1889-1960), Carrara, diameter: 24 cm, höjd: 17 cm, Gustavsberg

Ytterfoder

3 st, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Våga, Gustavsberg, carraragods, höjd: 10-17 cm

Ytterfoder

med fat, 19 delar, bla. Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg

Ytterfoder

+ vas, Margareta Hennix (f. 1941), Vårblomster/Krokus, Gustavsberg, höjd: 16-19

Ytterfoder

5 st, Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg

Ytterfoder

4 st, Gustavsberg, Wilhelm Kåge (1889-1960)

Ytterfoder

Gustavsberg, Wilhelm Kåge (1889-1960), 4+ 1 med 2+ 1 fat

Ytterfoder

Gustavsberg, Wilhelm Kåge (1889-1960), diameter: 23

Ytterfoder

Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, höjd: 14

Ytterfoder

Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, höjd: 17, diameter: 22

Ytterfoder

5 st, Gustavsberg, Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Höjd: 9-12

Ytterfoder

Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, diameter: 18 cm

Ytterfoder

Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg, höjd: 15 cm

Ytterfoder

Wilhelm Kåge (1889-1960), Sverige. Gustavsberg. Höjd: 16, diameter: 18 cm

Ytterfoder

4 st, Wilhelm Kåge (1889-1960), gustavsberg, bland annat. planta

Ytterfoder

2st med fat, Planta, Wilhelm Kåge (1889-1960), Gustavsberg

Ytterfoder

Josef Ekberg (1877-1945), Gustavsberg, diameter: 26, höjd: 27

Ytterfoder

Josef Ekberg (1877-1945), Gustavsberg, 1925, diameter: 21, höjd: 17