Objekt som liknar Färglitografi

Primära flikar

Grafiskt blad

EA-upplaga, Karin Dahlin (f. 1975), bladets mått: 47x45, Löst blad, Rådjur

Grafiskt blad

Richard Ryan (f. 1974), Stockholms Stadshus, bladets mått: 15/99, bladets mått: 48x65

Grafiskt blad

Erik Berglin (f. 1980), Sverige. Fågel, ABSOLUT ART. Signerad och numrerad 49/130, motivet: ca 40x32 cm

Grafiskt blad

Bengt Orup (1916-1996), 1968, 103/200, Komposition, motivet: 26x17

Grafiskt blad

Bengt Orup (1916-1996), 131/200, 1988, Komposition, motivet: 25x17

Grafiskt blad

Richard Ryan (f. 1974), Stadshuset, 16/99, bladets mått: 48x65

Grafiskt blad

Karin Dahlin (f. 1975), 6/150, bladets mått: 47x45, Rådjur, Löst blad

Grafiskt blad

Karin Dahlin (f. 1975), Sverige. Bladets mått: 47x45, rådjur, löst blad

Grafiskt blad

Anders Zorn (1860-1920), ej signerad, motivet: 16, 5x11, 2

Grafiskt blad

Karin Dahlin (f. 1975), Rådjur, 5/150, bladets mått: 47x45

Grafiskt blad

Stig Borglind (1892-1965), Föreningen för grafisk konst, 1932, Årstabron, motivets mått: 27x35

Grafiskt blad

Albert Engström (1869-1940), porträtt, motivet: 17x13

Grafiskt blad

Karin Dahlin (f. 1975), På stranden, EA-upplaga. löst blad, bladets mått: 36x45

Grafiskt blad

Karin Dahlin (f. 1975), Hare, bladets mått: 42x30, EA-upplaga, löst blad

Grafiskt blad

Sven X-et Erixson (1899-1970), Teater, 44 x 53

Grafiskt blad

Sven X-et Erixson (1899-1970), onumrerad, motivet: 25x44

Grafiskt blad

Sven X:et Erixson (1899-1970), 1936, signerat i tryck, motivet: 45x39

Grafiskt blad

Lindorm Liljefors (1909-1985), älgjakt, motivets mått: 36 x 51

Grafiskt blad

Marika Lang (f. 1961), Handkolorerad, Dansande par, motivet: 16x14

Grafiskt blad

Peter Dahl (f. 1934), par, ej signerad, bladets mått: 31x23