Objekt som liknar Färglitografi

Primära flikar

Färglitografi

Stig Fyring (f. 1934), -95, marin, 33/250, 24x40

Färglitografi

Harald Lindberg (1901-1976), marin, 288/310, motivet: 30x49

Färglitografi

Roland Svensson (1910-2003), eka, 200/310, motivet: 37x48

Färglitografi

3 st. Stig Fyring (f. 1934), marin, 28x190, signerade -95, bladets mått: 61x46

Färglitografi

Gustav Rudberg (1915-2001), eka, 149/310, motivet: 42x31

Färglitografi

Gösta Werner (1909-1989), Marin, bladets mått: 47 x 62

Färglitografi

Göran Hahne (f. 1943), Sverige. Eka. Signerad, numrerad 120/360. Motivet: 77x51 cm

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), 2 mappar, 5+ 3 st, Snövinter/Båtar

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), Fiskebåt, 331/360, motivets mått: 39x64

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), Fiskebåt, 358/360, signerad, motivets mått: 31x55

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), 65 / 100, fiskebåt, motivet: 32 x 45

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), fiskebåtar, signerad, motivet: 28x79

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), Fiskebåt, 119/310, motivet: 50x62

Färglitografi

Bengt Landin (f. 1933), Marin, PT, 1965, motivet: 43x60

Färglitografi

Stig Fyring (1934-2015), 50/190, -04, Marin, motivet: 30x41

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), 205/310, marin, motivet: 23x42

Färglitografi

Lars Norrman (1915-1979), Sverige. EA-upplaga, Eka, signerad. 38x56