Objekt som liknar Färglitografi

Primära flikar

Färglitografi

Berndt-Rune Jäverbrant (f. 1941), Stockholmsmotiv, EA (konstnärens exemplar), motivets mått: 34x47

Färglitografi

Jan Lundquist, Stockholmsmotiv, EA-upplaga (konstnärens exemplar), signerad, motivet: 36x44

Färglitografi

Claes Folcker (f. 1940), 272/365, Stockholmsmotiv, motivets mått: 39x74

Färglitografi

Carin Adler (f. 1929), Stockholmsmotiv, 94/200, motivets mått: 28x38

Färglitografi

Lars Wellton (1918-1992), 59/310, Stockholmsmotiv, motivets mått: 38x53

Färglitografi

2 st, Åke Westin (f, 1939), Stockholmsmotiv, motivets mått: 25x57 resp 41x57

Färglitografi

Bruno Karlsson (f. 1927), 1991, 200/360, Stockholmsmotiv, motivets mått: 35x50

Färglitografi

Kaj Bernstone (f. 1946), Stockholmsmotiv, 244/280, motivets mått: 29x50

Färglitografi

Jan Lundquist, Stockholmsmotiv, motivets mått: 30x45

Färglitografi

Einar Jolin (1890-1976), Stockholmsmotiv, 202/360, signerad, motivets mått: 45x55

Färglitografi

Einar Jolin (1890-1976), Stockholmsmotiv, signerad, 202/360, motivets mått: 45x55

Färglitografi

Karl Höglund (f. 1940), EA-upplaga, Stockholmsmotiv, 56x85

Färglitografi

6 st. lösa blad, Charles Sjöholm (f. 1933), Stockholmsmotiv, bladets mått: 56x66

Färglitografi

Elis Ryberg (1919-1985), Stockholmsmotiv, motivets mått: 47x56

Färglitografi

Charles Sjöholm (f. 1933), Stockholmsmotiv, 116/250, signerad, motivet: 50x60

Färglitografi

3 st, Charles Sjöholm (f. 1933), Stockholmsmotiv, motivet: 49x58

Färglitografi

Einar Jolin (1890-1976), Stockholmsmotiv, 99/360, bladets mått: 54 x 76

Färglitografi

Bruno Karlsson (f. 1927), 326/360, Stockholmsmotiv, signerad -95, motivet: 27x47

Färglitografi

Stig Jonzon (1913-1987), Stockholmsmotiv, 321/440, signerad, motivet: 48x38

Färglitografi

Harry Wichmann (1916-1993), Stockholmsmotiv, 32/1850, signerad, motivet: 23x57