Objekt som liknar Träsnitt

Primära flikar

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), fiskar, motivet: 34 x 26

Färgetsning

Stig Borglind (1892-1965), Sverige. Fågel, 150-upplaga, 1935,23x16,5

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Aten, upplaga i 4 exemplar, signerad, motivet: 30x30

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Vattenkvarn, motivet: 23x26

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Brobygge, motivet: 26x35

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Ängsmotiv, motivet: 21x25

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), kvarn, motivet: 22 x 26

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), brobygge, signerad, motivet: 26x35

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Döda fåglar, motivet. 35x26

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Månuppgång, motivet: 20x24

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Blommor, motivet: 15x11

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Månuppgång, motivet: 20x24

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), stilleben, motivet: 32x22

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Sverige. Sommarlandskap, motivet: 22x32

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Akropolis, 12 ex, motivet: 34x35

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Flora Suecia, motivet: 30x22

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), sign, träd vi vatten, motivets mått: 14x20

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), träd vid vatten, signerad, motivets mått: 13x18

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), upphängd fågel, motivet: 21, 5 x 17

Etsning

Stig Borglind (1892-1965), Sverige. Signerad. Dalkarlshyttan. Motivet: 26x40