Objekt som liknar Träsnitt

Primära flikar

Träsnitt

+ akvareller, 3 delar, Kina, Kvinnor, motivet: 27x19 & 33x22

Träsnitt

Japan, landskap, Edoperioden, motivets mått: 37x100

Träsnitt

+ oljemålning, 2 delar, Kina, motivet: 35x25 ca 17x26

Träsnitt

3 st, Kunichika + Toukuni + Kunimasa, Japan, 1800-tal

Träsnitt

2 st, Japan, Hiroshige, motivets mått: 17x23, 20x27

Träsnitt

Ando Hiroshige, Japan, Tokaivägen, motivet: 23x35