Objekt som liknar Träsnitt

Primära flikar

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), hund, motivet: 24x19

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), porträtt av Zorn, 16x11

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Skoflikaren. signerad. 26, 5x29, 7

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Bamborough Castle, signerad, motivets mått: 57x45

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Skogsbäcken, motivet: 11x16

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Marint motiv, motivet: 32x100

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Marint motiv, motivet: 32x100

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Sjöslag, motivet: 32 x 92

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Sjöslag, 32x100

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), öldrickaren, 40x28

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Öldrickaren, motivet: 38 x 29

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Öldrickaren, motivet: 37x27

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), In the Cellar, Öldrickaren, mm36x27

Etsningar

2 st, Axel Tallberg (I860-1928), Porträtt, motivet: 19x13 och 16x12

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Rättaren, 16 x 12

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), Slaget vid St Vincent, 32x98

Etsning

Axel Tallberg (I860-1928), sign A Tallberg, motivets mått: 67x90