Objekt som liknar Träsnitt

Primära flikar

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Självporträtt, ej signerat, motivet: 17, 5x12, 5 cm. Ej examinerad ur ram

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Självporträtt I, osignerad. 17, 5x12, 5. A 180. Publ. i Die Graphischen Künste, 1905

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Gärdesgård, signerad, 24x19 cm, Hjert & Hjert no. 267. Bladets mått: 45 x 33 cm

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Lots, signerad. 17, 8x12. Hjert & Hjert no. 286

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Brudtärnan, signerad, 14, 9x19, 8, Hjert & Hjert, nr. 204

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Självporträtt, ej sign, 11 x 75

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Ols Maria, signerad, 19, 9x29, 5, Hjert & Hjert, 167, Asplund 286

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Edward R Bacon, 1897, signerad. 23, 9x15, 7. Hjert&Hjert no. 77

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Kråkbergs Anna (Young girl From Mora), 1903, motivet: 15, 8x11, 8 Hjert & Hjert 114. Asplund 170

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Kråkbegs Anna, Young Girl from Mora, osignerad. 158x118 Publicerad i Herman Stuck´s Die Kunst des Radierens Berlin 1908, Hjert & Hjert 114

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Ols Maria, 1919, 19, 5 x 28, 5

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Osign, 17, 5x12

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), 1910, Strindberg, 29, 8x19, 8. Hjert&Hjert 149

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), kulla med huckle, 19x14

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), kulla med luta, 20x28

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), badande flicka, 15x12

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Elin, 1914, signerad. motivets mått: 19, 6x29, 7. Hjert & Hjert 270, Asplund 260

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Spelande kvinna, motivets mått: 24x18

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Zorn och hans hustru, signerad, 1890, motivet: 31.7x21.1 cm. Hjert&Hjert 31, Asplund 43

Etsning

Anders Zorn (1860-1920), Carl Snoilsky, signerad, motivets mått: 8x5