Objekt som liknar Takarmatur

Primära flikar

Vaser

+ figurin, Gunnar Nylund (1904-1997), Ingrid Atterberg (1920-2008), Carl-Harry Stålhane (1920-1990), höjd: 6-15 cm