Objekt som liknar Takarmatur

Primära flikar

Takarmatur

Design: Verner Panton (1926-1998), mässing/plast, höjd. 50, diameter: 40

Takarmatur

PH5, design: Poul Henningsen för Louis Poulsen, Danmark. Lameller i metall. Diameter: 50 cm

Takarmatur

PH5, design: Poul Henningsen för Louis Poulsen, Danmark. Lameller i metall. Diameter: 50 cm

Takarmatur

PH5, design: Poul Henningsen för Louis Poulsen, Danmark. Lameller i metall. Diameter: 50 cm

Takarmatur

PH5, design: Poul Henningsen för Louis Poulsen, Danmark. Lameller i metall, Diameter: 48 cm

Takarmatur

AJ Pendeln, design: Arne Jacobsen (1902-1971), diameter: 51 cm

Takarmatur

PH-lampa, PH 5, design: Poul Henningsen, Louis Poulsen, Danmark. Diameter: 50 cm

Takarmatur

PH-lampa, design: Poul Henningsen, Louis Poulsen, Danmark. Diameter: 50 cm

Takarmatur

PH-lampa, Poul Henningsen, Louis Poulsen, Damark, diameter: 50 cm

Takarmatur

PH-lampa, Poul Henningsen, Louis Poulsen, Damark, höjd: 50 cm

Takarmatur

Semipendel, Claus Bonderup, Fog & Mørup, Danmark, 1900-talets andra hälft, diameter: 70 cm

Takarmatur

Semi-pendel, Claus Bonderup och Thorsten Thorup för Fog & Mørup, Danmark. Brunlackerad metallskärm, diameter: 40 cm

Takarmatur

Piet Hein (1905-1996), Danmark. Diameter: 26 cm

Takarmatur

skärm i plåt, Danmark, diameter: 40 cm

Takarmatur

Piet Hein (1905-1996), Danmark. Diameter: 26 cm

Takarmatur

Semi-pendel, Claus Bonderup och Thorsten Thorup för Fog & Mørup, Danmark. Diameter: 47 cm

Takarmatur

PH-lampa, design: Poul Henningsen, för Louis Poulsen, Danmark, blå lameller i metall, diameter: 50 cm

Takarmatur

PH-lampa, design: Poul Henningsen, för Louis Poulsen, Danmark, blå lameller i metall, diameter: 50 cm