Objekt som liknar Väggreliefer

Primära flikar

Fotografi

handkolorerat, sent 1800-tal, Stockholmsmotiv, 23x34