Objekt som liknar Väggreliefer

Primära flikar

Salongsbord

Gustaviansk stil, med stenskiva, sent 1800-tal, diameter: 80 cm, höjd: 79 cm

Salongsbord

Gustaviansk stil, med stenskiva, sent 1800-tal, diameter: 80 cm, höjd: 79 cm