Objekt som liknar Väggreliefer

Primära flikar

Fat

+ tallrikar, 4 delar, Kanton, Kina, Sent 1800-tal, diameter: 20 längd: 26 cm

Vas

Kina, Sent 1800-tal, höjd: 58 cm

Vas

Kina, Sent 1800-tal, höjd: 58 cm

Fat + vas

, Sent 1800-tal, Kina, diameter: 25 cm, höjd: 21 cm