Objekt som liknar Väggreliefer

Primära flikar

Väggreliefer

1 par, keramik, tidigt 1900-tal, Tyskland, 40x36

Skål

Meissen, sent 1800-tal, andra sortering, längd: 30