Objekt som liknar Väggreliefer

Primära flikar

Vas

Kina, Sent 1800-tal, höjd: 58 cm

Vas

Kina, Sent 1800-tal, höjd: 58 cm