Objekt som liknar Kuriosa

Primära flikar

Medaljer

7 st, modell äldre. Diameter: 3,5-8,5 cm

Frimärke

Modell äldre, Blandat Norden & Europa, + äldre ransoneringskuponger